Тунис, Норвегия и Китай поискаха нова спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, която да се състои утре.

Причината е засилващият се конфликт между Израел и палестинците, предаде Франс прес, като се позова на дипломатически източници.

Заседанието ще бъде публично и ще включва представители както на Израел, така и на палестинската общност.

От понеделник насам Съветът за сигурност вече проведе две видеоконферентни заседания при закрити врата, при които Съединените щати - близък съюзник на Израел - се противопостави на приемането на обща декларация с мотива, че тя нямало да доведе до намаляването на напрежението в района.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.