Българският национален отбор се представи страхотно на 37-а подред Балканска олимпиада по математика (BMO/ БОМ), която се проведе дистанционно между 31 октомври и 5 ноември, съобщи Сдружението на олимпийските отбори по природоматематически научки.

В надпреварата взеха участие 18 отбора от 11 балкански държави и 6 държави гости, като виртуалният домакин Румъния участва с два отбора. В неофициалното отборно класиране България, заедно с Турция, зае 3-ото място със 170 точки, след Сърбия със 177 и Румъния със 176 точки.

Ето българските медалисти:

Борислав Кирилов, 11 клас, ПЧМГ София - златен медал (33 т.)
Мартин Копчев, 11 клас, ПМГ Габрово - златен медал (33 т.)
Диян Димитров, 12 клас, СМГ - сребърен медал (30 т.)
Къонг Виет До, 12 клас, СМГ - сребърен медал (30 т.)
Стефан Хаджистойков, 12 клас, СМГ - бронзов медал (22 т.)
Ангел Райчев, 11 клас, 125 СУ София - бронзов медал (22 т.).

Ръководители на отбора бяха д-р Стефан Герджиков (ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски"), зам.-ръководител - доц. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ - БАН), а като наблюдател участва чл.-кор. Николай Николов (ИМИ - БАН).

Българският отбор (с изключение на Ангел Райчев) участва и на виртуалната Международна олимпиада по математика по-рано тази есен. Тогава българските състезатели отново се представиха достойно и добавиха 4 медала (1 сребърен и 2 бронзови медала, както и 2 почетни грамоти) към колекцията от отличия за България на най-старото и най-голямо природоматематическо състезание, съобщава "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.