От утре (2 март) във Варна започва работа Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК), съобщават от транспортното министерство, съобщава БНР.

Филиалът в морската столица на Националната многопрофилна транспортна болница – София се разкрива по разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

ТОЛЕК комисия е функционирала в града до 2008 г., когато Многопрофилната транспортна болница е преобразувана в дружество за активно лечение.

Комисията за оценка на физическата годност на водачите със заболявания приема единствено лица, които са насочени от общопрактикуващите лекари за допълнителна експертиза.

Записвания за прегледи във Варна могат да бъдат правени на посочените контакти в сайта на болницата: https://mbal-varna.com/bg.

Валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, изтичащи до 30 юни 2021 г., се удължава със срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност, посочен във всяко от тези свидетелства, по силата на Регламент (ЕС) 2021/267 от 16 февруари 2021 г., допълват от министерството.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.