Трамвай излезе от релсите на столичния булевард "Константин Величков", съобщи БНТ.

Превозното средство е съборило крайпътното заграждение, озовало се е на тротоара и за малко не е ударило уличен стълб.

За щастие при инцидента няма пострадали.

На място е изпратена техника, която е изтеглила трамвая.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че релсовият път е в лошо състояние.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.