Президентът на САЩ Доналд Тръмп определя новината за ареста на бившия си съветник Стив Банън за "много тъжна" и допълва, че не е разговарял с него от дълго време. Това обясни Тръмп по време на среща с иракския премиер Мустафа ал Казими, цитиран от Белия дом.

"Много съм разстроен. Аз нямам абсолютно нищо общо с него от много дълго време ... Това е много тъжно за Банън", обасни Тръмп.

Той добави, че не знае нищо за проекта, с който, според прокуратурата, Банън е нарушил закона, съобщи "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.