Снимка: Фейсбук

Играчите на волейболния отбор Малатя Метрополитън Беледиеспор са под руините на хотел, вследствие на сериозното земетресение в Турция. Волейболистите са били в хотел "Кърчувал" в Малатя, който е бил напълно разрушен от труса, съобщава „dsport.bg".

Четирима от играчите са били извадени изпод руините по време на спасителните операции. За останалите все още няма информация. Турският министър на младежта и спорта Мехмет Касапоглу обяви, че всички спортни събития в страната се отменят заради земетресението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.