В края на настоящата седмица, за поредна година “Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна” ще бъде организатор и домакин на “Регата Порт Варна – Купи Дженерал Брокер 2021” Състезатели ще мерят сили в класове IRC, ORC и Conrad25R в акваторията на Варненския залив на 7 и 8 август 2021г., а гонките им ще могат да бъдат наблюдавани и от брега.

Регатата е част от календара на Българска федерация по ветроходство и се провежда с любезното съдействие на Дженерал Брокер, Община Варна и “Пристанище Варна ЕАД”,които съфинансират основните дейности. Главен съдия на проявата е Станислав Викторов.

 

Програма на регатата:

Петък 06.08.2021 г.

11:00 – 19:00 ч. Подаване на заявки в Регатния офис

(Яхт клуб Капитан Георги Георгиев Порт Варна)

Събота 07.08.2021 г.

8:00 - 9:30 Подаване на късни заявки в Регатния офис;

10:00 Техническа конференция (в Регатния офис);

11:00 Гонки в залива;

 

Неделя 08.07.2021 г.

10:00 – 17:00 Етап

18:00 Награждаване и закриване на регатата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.