„В следващите 14-15 дни, ако предварително заявените декларации за промяна на държавата, а не за желание за постове, са верни, би трябвало да има правителство, което да продължи работата, която започна служебният кабинет. Това е посоката според нас, в която трябва да се развива страната. Ако няма, вероятността да отидем на предсрочни избори, поредни, е голяма.“ Това каза от името на ИТН Тошко Йорданов при откриването на сесията на новоизбрания парламент.

„Този парламент, който нареди българският народ, е по-различен от предишния според нас е доста по-близък до реалността и това, което желаят българските граждани“, каза Йорданов.

„Когато президентът Радев даде мандат, ние ще предложим кабинет и ще проведем разговори за политиките, които трябва да се провеждат“, декларира Тошко Йорданов пред Народното събрание.

По думите му по темите за посоките пред страната ИТН няма особени различия с повечето политически партии.

„Нито по темата за главния прокурор, нито по темата за съдебната реформа, нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи.“

„В следващите 10-15 дни ще стане ясно дали можем да работим заедно за нещата, които сме декларирали, че искаме да направим, които са еднакви за повечето политически сили в тази зала“, подчерта Йорданов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.