Започна срещата на президента Румен Радев с представителите на "Има такъв народ". От партията в президентството са Тошко Йорданов, Виктория Василева и Ивайло Вълчев, съобщава БНР.

"Добре дошли в президентската институция за нашата втора среща по една и съща тема", заяви Радев в началото на приветствието си към политиците преди да ги поздрави за победата:

"Страната ни е изправена пред редица предизвикателства и във външен, и във вътрешен план. Българският парламент и българското правителство, редовно избрано, имат да решават важни задачи - да продължи процесът по укрепване на държавността, по гарантиране на стабилна, предсказуема правна рамка за българския бизнес, за инвеститорите, за важни социални въпроси, за решаване на неотложните проблеми, свързани с дълбока реформа, за актуализация на бюджета. Всички чакат. Трябва в най-скоро време, то ще бъде внесено другата седмица, да се актуализира и бюджетът. ЕК вече постави ясни условия в дебата по съгласуване на Плана за възстановяване и устойчивост, че настояват за ясен календарен срок за въглищен преход, настояват и обвързват плана с дълбока съдебна реформа".

"Всички разбираме, че отговорността е наша като победители в отминалите избори. Ние сме наясно, че трябва да се опитаме да съставим кабинет и парламентът да работи, защото от всичко, което изредихте, огромна част се случва вътре в парламента, не е функция на МС. Искрено се надявам и останалите политически партии, изключвам, разбира се, ГЕРБ, с които ние контакти няма да имаме под никаква форма, също да надскочат някои свои партийни цели, защото ние сме различни политически субекти и всеки от нас има приоритети, а понякога те се разминават. Истината е, че има някои основни неща, по които аз лично не виждам противоречие с останалите политически партии. Ако всеки един политически субект надскочи някои свои партийни пристрастия и точки в програмите си, които видимо са несъвместими с останалите, би трябвало, опирайки се на общите ни цели да успеем да съставим достатъчно стабилно парламентарно мнозинство което, дори да е плаващо по определени въпроси, все пак да може да излъчи кабинет", каза заместник-председателят на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.