Слънцето изгря в 5.33 тази сутрин, а температурата на въздуха е 24 градуса. Атмосферното налягане е 1013хПа и е обичайно за месец юни, но през днешния ден слабо ще се колебае. Относителната влажност на въздуха е 84%.

Същата стойност от 24 градуса показваха термометрите на носовете Калиакра и Емине, а с градус по-ниска бе температурата в Бургас, Ахтопол, Шабла и Русе. В Добрич градусите са 22, в Карнобат и Разград – 21, В Шумен 20.

За сравнение във Варна най-високата температура на днешния ден е била 34.3°, измерена през 2003 година, а най-ниската /11.0°/ е от 1983 година.

15 часа и 16 минути ще продължи светлата част на деня от изгрева в 5.33 до залеза в 20.49, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.