Сдружение „Живей активно“ и Район “Аспарухово“ Ви канят за седма поредна година на „Най-дългата вечеря на плажа“. Събитието тази година ще се проведе на нова дата – 28-ми август, от 19:00 ч., а мястото е плаж Аспарухово.

Специални гости ще бъдат уникалната Тони Димитрова, а в ролята на водещ ще влезе Драгомир Драганов.

За най-малките гости организаторите са подготвили много изненади, забавления и атракциони.

С богата музикално-артистична програма тазгодишното издание на "Най-дългата вечеря на плажа" ще премине отново под мотото "заедност", каквато е и идеята на организаторите.

Единственото им условие по традиция е всички гости да си носят постелки, нещо за хапване и пийване, както и доброто си настроение.

Седмата вечеря на плажа се организира с финансовата подкрепа на община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.