Правителството е в готовност да прилага по-строги мерки. Но засега това не се налага. Фокусът трябва да е върху спазването на сегашните мерки - какъв е смисълът от по-строги, ако тези в момента не се спазват напълно. Това коментира вицепремиерът Томислав Дончев в интервю по "Хоризонт"за БНР.

КПП-та са логични, когато заболяването е концентрирано само в един район и имаме абсолютно чисти райони, посочи Томислав Дончев.

„Здравната ни система е много по-подготвена за справяне с коронавируса. Сега изкуството е да се движим по ръба на бръснача, тоест да бъдат предприемани адекватни мерки, които да не позволяват експанзия на епидемията и в същото време да не задушват икономиката и хората да живеят сравнително нормално.

България е на 17-о място по отношение на заболеваемостта и на 10-о по смъртност в ЕС”, каза още вицепремиерът. Той коментира и проектобюджета за 2021 г.

Политически заяждания без основния. Нима държавата трябва да избяга от основната си функция да помага на засегнатите заради това, че идват избори. Ние се отнасяме отговорно към държавния бюджет, мислейки за следващото правителство, което и да е то. За съжаление, във времената на криза вместо да се смирим, да търсим консенсус, се получава обратното. Много от критиките към нас са дори неадекватни, заяви Дончев.

По думите му вероятно България ще бъде страната с най-нисък дефицит от всички членки в Европейския съюз. „Между първо и второ четене кардинални промени в бюджета са твърде малко възможни. Това би развалило концептуалния корпус на бюджета... Сепаративното четене на бюджета не дава общата картина, коментира вицето.

Дончев подчерта, че Националният план за възстановяване и устойчивост е изключително важен инструмент: „Финансирането е малко над 12 млрд. лева, но то е част от 50 млрд. лева, които ще са налични до 2030 година. Когато коментираме плана, трябва да го имаме в едно с оперативните програми, с Фонда за справедлив преход. Това е един комплекс от мерки, предвиден да се реализира в цялост“.

„Мислейки за инвестиционните приоритети, сме включвали като съображение – инвестиция, направена от плана, до какви нови инвестиции ще доведе. Част от мерките имат такъв ефект, например, при изграждането на дигиталните магистрали. Искам да чуя всяко мнение, всяка конструктивна критика. Всяка препоръка отвън я приемам, защото така планът ще бъде усъвършенстван“, добави Томислав Дончев, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.