Българският национал Тодор Неделев се прибра в България. Самолетът с него кацна на летището в Бургас, съобщава БНТ.

Играчът бе транспортиран от Грузия с частен санитарен самолет. Футболистът сам слезе от него и влезе в чакащата го линейка. Самолетът е ангажиран от Българския футболен съюз.

Той не може да пътува с редовните линии, заради височините. Частният самолет лети на по-ниска височина в сравнение с пътническите самолети, която не създава риск за здравето му.

Заедно с нападателя на Ботев Пд пътува и лекарят на „трикольорите“ Бисер Бочев. Линейката отпътува към Пловдив.

След като пристигна в родния си град, полузащитникът благодари на професор Шота Ингороква, която направи операцията на играча. "Благодаря, професор Шота", казаха Тодор Неделев и Бисер Бочев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.