Тежкотоварен камион с ремарке се е ударил в подпорна стена до пътя Банско - Гоце Делчев край село Господинци.

Катастрофата е станала тази сутрин. Движението в участъка е спряно.

По непотвърдена информация шофьорът на камиона е ранен, съобщава БНР.

Полицейски екипи изясняват причините, като най-вероятните са две - несъобразена скорост или заспиване на водача.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.