Тройно убийство е извършено в центъра на Варна днес. По непотвърдена информация на очевидци в района на Окръжна болница, около 11 часа днес са чули стрелба.

Според неофициална информация става дума за трима млади хора, чиито тела са намерени в апартамент. Жертвите са две момчета и едно момиче. Съседи твърдят, че от апартамента, където са намерени убитите, често се чувала врява.

На мястото на местопрестъплението на ул. "Македония" 105 са следователи и окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. Районът е отцепен и тече разследване, съобщава "varna24.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.