Снимка: NASA, ESA, CSA, STScI

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" продължава да изпраща исторически снимки до Земята. Един от най-новите му кадри показва планетата Нептун заедно с пръстените ѝ, съобщава НАСА.

Кадърът е важен, тъй като последната снимка на пръстените на Нептун е от 1989 г. и е направена от сондата "Вояджър". Земните телескопи изпитваха трудности да заснемат пръстените, тъй като са много бледи, а и Нептун е значително по-далеч, пояснява „Vesti.bg".

"Джеймс Уеб" обаче няма такива трудности и направи първият кадър на Нептун и пръстените му от 3 десетилетия насам. Това е и първата снимка в инфрачервения спектър, което дава още повече информация на учените за техния състав.

Първото, което прави впечатление на учените е, колко близо са пръстените до самата планета. "Джеймс Уеб" не може да покаже Нептун в оригиналния му синкав цвят, тъй като уредите на телескопа са настроени за други цели. "Хъбъл" е заснел Нептун в оригиналния му цвят, но пък не може да "улови" пръстените, тъй като не е достатъчно чувствителен.

"Джеймс Уеб" пък е твърде чувствителен и затова ярките зони по планетата всъщност са облаци от замръзнал метан, които отразяват светлината повече от газообразния метан, който съставя по-голямата част от Нептун. Ярката линия около екватора подсказва за наличието на атмосферна циркулация, а по-светлите зони около полюсите също за индикатор за атмосферни процеси.

Снимката показва и седем от 14-те познати луни на Нептун. Планетата има 164-годишна орбита, като все още е доста непозната за учените. Затова събраните данни от "Джеймс Уеб" са от голямо значение за изучаването ѝ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.