Учените се приближават все по-близо до възможността за суперсигурен, свръхбърз квантов интернет: те вече са в състояние да телепортират квантова информация с висока точност на общо разстояние от 44 километра.

Точността на данните и разстоянието на трансфер са от решаващо значение, когато става въпрос за изграждането на истински, работещ квантов интернет, а напредъкът, в която и да е от тези области е повод за празнуване за изграждащите комуникационната мрежа от следващо поколение.

В този случай екипът постига над 90 процента ниво на точност на данните, използвайки стандартна фрибро-оптична интернет мрежа. Изследването е публикувано в „PRX Quantum".

„Ние сме развълнувани от тези резултати", коментира физикът Панайотис Спенцурис от лабораторията за физика към ускорителя на частици „Фермилаб", базирана в Калифорнийския технологичен институт (Калтех).

„Това е ключово постижение по пътя към изграждането на технология, която ще предефинира начина, по който провеждаме глобалната комуникация".

Квантовата интернет технология използва кубити. За разлика от традиционните битове, те могат да са 0, 1 и суперпозиция - тоест и двете едновременно. Това позволява пренасяне на много по-големи обеми от данни, отколкото в момента.

Нестабилната, деликатна природа на квантовата информация обаче прави сложно заплетените вълни от фотони да преминават големи разстояния без външна намеса. По-дългите оптични влакна просто означават повече възможности за грешки. Така че постигнатата дистанция е сериозен успех.

„С тази демонстрация започваме да полагаме основите за изграждането на квантова мрежа в Чикаго", посочва Спенцурис.

Квантовото телепортиране на данни е толкова сложен процес, че дори експертите не разбират напълно как в крайна сметка се осъществява.

Освен че предполага огромен скок на скоростта и изчислителната мощ, квантовият интернет ще бъде и изключително сигурен - всеки опит за хакване би бил на практика невъзможен, защото квантовите частици са едновременно в няколко състояния.

Засега учените смятат, че квантовите интернет мрежи ще действат като специализирано разширение на традиционните, а не като пълна подмяна.

Тестваната система ще бъде допълнително усъвършенствана, като резултатите от следващите тестове се очакват до второто тримесечие на 2021 г., съобщава агенция "Кросс"
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.