Тази вечер по Българското национално радио ще бъде излъчена тържествената церемония по връчването на Голямата награда „Сирак Скитник 2020“ и годишните награди на Българското национално радио.

След новините в 19 часа събитието ще се излъчва в ефира на програмите „Хоризонт“, Радио Благоевград, Радио Пловдив и Радио Шумен, на сайта bnr.bg и във Фейсбук страницата на БНР.

Годишната награда на БНР „Сирак Скитник“ е учредена през 2001 година и се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия. Наградите са обособени в три категории: Голямата награда „Сирак Скитник”, Награда за радиожурналистика и Награда за радиопредаване /радиопроект / мултимедиен проект / музикален проект на БНР.

Номинациите за 2020 г. са 22.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.