Тази вечер във Варна ще приключи най-престижната регата през последните години в България – “Cor Caroli iCard 2020”. Церемонията по награждаването ще се проведе от 19:00 часа на кея пред сградата на Морска гара Варна.

Официални гости на церемонията по обявяване на победителите ще бъдат Явор Петров, изпълнителен директор на iCard, заедно с младата и талантлива поп изпълнителка Виктория, българския представител на Евровизия 2020 и 2021. Те ще връчат награди на победителите в отделните категории..

Ще припомним, че ветроходната регата "Кор Кароли 2020" тази година стартира от Бургас, а крайната точка е във Варненския залив.

Тазгодишното издание е юбилейно – провежда се за 20-ти пореден път и в него вземат участие около 40 екипажа, с около 250 участници.

Надпреварата започна със зрелищни гонки в Бургаския залив. По-късно организаторът на регатата капитан Тома Томов уточни, че заради пандемичната обстановка има само два чуждестранни екипажа – от Украйна. И направи важно уточнение, че участват и много лодки под чужд флаг, но това са български, за съжаление.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.