На 1 август 2020 г. в 20.00 ч. ще бъде открито най-голямото арт изложение в България - Международният панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика”.

Пред входа на Морската градина жители и гости на Варна ще имат удоволствието да се насладят на фолклорно дефиле - танцов ансамбъл “Варна”. Той ще преведе всички през изложението, под звуците на най-красивите български ритми - танцувайки красивите български хора. Това съобщиха организаторите на проявата часове преди началото му.

Международният панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика” се провежда всяка година от 1 до 21 август в Морската градина във Варна - между „Морско казино“ и Сцена „Раковина“.

Тазгодишното му 24-то издание съчетава традициите и съвремието в изкуството, Международният панаир вече се утвърди като място за изява на едни от най-добрите автори в областта на изящното и приложно изкуство, художествените занаяти, музиката.

Демонстрациите на авторските умения дават възможност на посетителите да наблюдават на живо създаването на уникални творби.

Панаирът се превърна в едно от най-атрактивните и очаквани културни събития за Варна и нейните гости. Той се реализира с финансовата подкрепа на община Варна, чрез фонд “Култура”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.