“След 7-годишно прекъсване, на 22 юли, сряда, във варненската галерия “Ларго” публиката отново ще има възможността да се наслади на самостоятелна изява на пловдивския виртуоз на четката Валери Ценов”.

Това съобщи галеристката Нели Вълчева часове преди откриването на експозицията. И разказа, че авторът е носител на специалния приз „Художник на десетилетието на галерия Ларго 2008 – 2018“.

От 1991 г. до днес той има над 60 самостоятелни изложби в България, Германия, САЩ, Швейцария, Франция, Испания и др. Негови творби са притежание на галерии и колекционери от почти целия свят.

За сегашната си солова изява в морската столица пловдивчанинът се готви през последните 8 месеца. “Всъщност експозицията трябваше да я открием още през април, но заради “Covid-19” отложихме нещата във времето”, допълва Валери Ценов.

И с усмивка разказва, че изложбата му носи името „Фантазмемория“. Странна дума, рожба на въображението му. Чрез нея прави опит да допусне зрители и ценители в личния му творчески свят. Открива своите фантазии, които населяват светлите лъчи на душата. А тя се рее смело в облаците на човешкото въображение. Затова светлината струи от багрите и нюансите в картините му.

Показва по свой начин родопските притчи. Разкрива обаянието на жената, като икона, символ на красотата и извисената човешка духовност.

Тук е и морето, което вечно ще крие своите загадки и ще продължи да нашепва невероятни истории от дълбините, които Валери Ценов с удоволствие ще ги разказва на брега. С четка в ръка.

И успешно ще издърпва здравите нишки на културните традиции, които ни свързват със света на изкуството. За да ни направят и нас, като него - макар и за кратко - космополитни личности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.