Испанската фламенко звезда Давид Перес ще открие 17-ото издание на Европейския музикален фестивал, който ще се проведе на 11 октомври от 19 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на община Варна. Аплодираният в Европа, Азия и Близкия изток фламенко танцьор ще представи спектакъла на чувствата „Пунтал“. Постановката навлиза в дълбочината на фламенкото и неговите основи – китарата, текстовете на песните, изразителността на движенията.

Неизброими са трупите, с които е участвал Давид Перес, а сред най-значимите му спектакли са "В духа на 6 струни" на Хосе Луис Ортис Нуево, "Разтърсвания" и "Два гласа за един танц" с Ниньо де Пура и Маноло Франко (китаристи) и Карлос Пиняна (певец), финалната вечер на фламенко биеналето в Рим 2009 със спектакъла "Севилска вечер", спектакълът "Четири вечери" на фламенко биеналето в Севиля 2008,

"Фламенко въздишка" на танцьорката Мануела Карраско, "Кармен" на Салвадор Табора. Билетите са с цени от 15 до 45 лв. и могат да бъдат купени от Фестивалния и конгресен център.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.