Имаме финалист на Европейското първенство по плуване в Будапеща. Антъни Иванов се класира за финалната фаза на 200 метра бътерфлай след като спечели полуфиналната серия с 1:55.45 минути (25.83, 29.39, 30.32, 29.91).

В плуването в сериите той подобри рекорда на България в дисциплината, като финишира за 1:54.72 минути. Старият рекорд също бе негов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.