Поредно издание на „Най-дългата вечеря на плажа“ ще се проведе тази събота на плажа в Аспарухово. Богатата музикално-артистична програма ще започне в 19 часа и ще продължи до 23.30 часа.

Събитието се организира от район „Аспарухово“ с финансовата подкрепа на Община Варна и ще премине под мотото "ЗАЕДНОСТ". Всеки, който има желание да се включи в проявата, може да си носи постелки, храна и напитки.

За втора поредна година мотоклуб „Братя във вятъра“ организират благотворителната кампания, като част от вечерята, в помощ на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Света Марина“ във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.