За избухнал пожар над магазин "Лидъл" в район "Владислав Варненчик" алармираха граждани в социалната група "Виждам те КАТ –Варна”.

В малките часове на днешния ден огнената стихия вдигна на крак огнеборците в морския град.

До момента по данни на очевидци, пожарът е овладян, съобщи "ДНЕС +".

Очаквайте подробности!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.