Половин час след полунощ до 3.30 ч. сутринта на 13 септември ще бъде ограничено в двете посоки преминаването в тръбата за Варна на тунел "Витиня" на АМ "Хемус", съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/.
За да не се затруднява трафикът, ремонтно-възстановителни работи в съоръжението ще се извършват през нощта. По време на ремонтните дейности трафикът ще преминава по обходен маршрут по пътя Ботевград - София.
Автомобилите, пътуващи в посока София, ще се отклоняват при 35-ти км на АМ "Хемус" по пътя Ботевград - София до 30-ти км при пътна връзка "Витинска река" на АМ "Хемус".
Автомобилите, пътуващи за Варна, ще се отбиват при 30-ти км по пътя София - Ботевград до 47-ми км при пътен възел "Ботевград" на АМ "Хемус".
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация, посочват от АПИ.

Снимка: МРРБ
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.