Тази година, предвид епидемиологичната ситуация, община Белослав съобщи, че няма да организира масовия традиционен поход до паметника „Кръста“, който се провежда по случай Националния празник на България - 3 март..Общинското ръководство вярва, че всеки ще отбележи паметната дата и ще отдаде почит към загиналите за свободата на България, макар и в по-тесен кръг и при спазване на всички противоепидемични мерки.

В знак на признателност пред подвига на героите, дали живота си за Освобождението на България, венци и цветя от жителите на община Белослав ще бъдат поднесени на Паметника в парка и на паметника „Кръста” в местността „Чуката”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.