За последните три денонощия в Единния информационен портал за Варна са регистрирани общо 117 случая на COVID-19. Разпределението им е такова: към 00 ч. на 1 август – 27 случая; на 2 август – 29 случая; 00 ч. на 3 август - 61 нови случая.

Положителните за COVID-19 проби, са основно на възрастни хора, настанени в частен дом за стари хора и лица с деменция „Свети Георги“, местност Ален Мак. 93 от възрастните пациенти в Дома са дали положителен резултат. Освен тях с коронавирусна инфекция са и 9-ма от обслужващия персонал - лекар, медицински сестри, санитари. Това заявиха от РЗИ-Варна за ДНЕС+.

На всички лица от дома - настанени потребители и обслужващ персонал - е взет материал за лабораторни изследвания.

От диагностицираните с COVID-19 в дома за възрастни хора "Свети Георги", четирима са починали.

По-рано през деня областният управител на Варна съобщи, че в друг дом за възрастни хора - "Гергана", също има регистрирана положителна проба. Стоян Пасев уточни, че за съжаление, диагностицираната възрастна жена е починала.

През деня се проведе извънредно заседание на Областния кризисен щаб, на което е обсъдена настоящата ситуация в дом „Свети Георги“ и са взети решения за създаване организация за ограничаване разпространението на заболяването. Предприети са действия по изолиране на положителните лица на два етажа в сградата, снабдяването на дома с медикаменти и лични предпазни средства, насочване допълнително на медицински персонал от лечебни заведения в град Варна и обслужващ персонал за непрекъснато наблюдение на положителните и контактните лица.


Извършени са 3 проверки на място в дома от служители на РЗИ Варна, като са дадени указания за изолиране на положителните лица на отделни етажи в сградата и са предписани противоепидемични мерки за дезинфекция, спазване на хигиена, ползване на лични предпазни средства.

Общо за област Варна случаите, с регистрирани положителни проби за COVID-19 в информационната система достигнаха 791. През Инфекциозна клиника град Варна до момента са преминали 43-ма пациенти. С леки симптоми или без симптоми на домашно лечение са 560 лица, а до момента излекуваните във Варненско са 179.


Продължава епидемиологичното проучване от служителите от Регионалната здравна инспекция за установяване и предприемане на мерки към положителните и контактните лица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.