От началото на годината до 15 септември във Варна и областта има 62 ранени деца и юноши до 17 години и едно загинало дете при 59 пътни инциденти.

Това съобщи старши инспектор Драгомир Ганчев, началник на група "Пътен контрол" при Областна дирекция на МВР – Варна. Сравнено със същия период през 2019 година от ОД на МВР - Варна отчитат 16 произшествия с участието на деца по-малко, броят на загиналите е с 1 по-малко, а броят на ранените - с 21 по-малко.
Ганчев поясни, че от началото на годината досега на територията на ОД на МВР Варна са регистрирани 1515 пътни произшествия, като 212 се водят тежки, т.е. при тях има пострадали хора.

При инцидентите са загинали 17 души, а 516 са били ранени. Спрямо предходната година броят на произшествията е с 427 по-малък, броят на тежките произшествия - с 88 по-малък, броят на загиналите - с 15 по-малък и броят на ранените със 133 по-малък, обясни старши комисарят.

Като основна причина за катастрофите извън населените места старши комисар Драгомир Ганчев посочи превишената скорост, а в населените места - масово отнемането на предимство както на превозни средства, така и на пешеходци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.