Днес тържествено изпратиха първия випуск на СУ „Васил Левски“ в Девня. По този повод кметът на община Свилен Шитов, заедно със своята заместничка Донка Йорданова и представители на трите големи индустриални предприятия в общината, присъстваха на тържественото изпращане.

Кметът съобщи, че това е първият випуск, завършващ професионалното си образование в девненското училище. "За мен е радостно, че с общи усилия успяхме да извървим успешно този път. Изказвам специални благодарности на „Агрополихим“ АД, „Девня Цимент“ АД и „Солвей Соди“ АД, които се обединиха и подкрепиха този толкова важен за развитието на Девня проект, допълни Шитов.

Ще припомним, че неговото начало беше поставено през учебната 2017-2018 година, а основната му цел бе да се предостави практически насочено образование с възможности за реализация на младите хора в региона.

Днес завършват първите 22-ма абитуриенти в професионалните паралелки с профил „Автоматизация на непрекъснати производства“ и „Електрообзавеждане на производството“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.