Празникът на Варна - 15-ти август, Успение Богородично, и тази година започна с тържествена архиерейска света литургия в Катедралния храм, отслужена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Точно в 10,30 ч. на площад „Св. Св. Кирил и Методий” бяха издигнати флаговете, а след това тръгна литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица - закрилницата на Варна. Сред официалните лица бяха кметът на града Иван Портних, председателят на ОбС Тодор Балабанов, областният управител Стоян Пасев, началникът на щаба на ВМС кап. I ранг Камен Кукуров, военният представител на началника на отбраната във Военните комитети на НАТО и ЕС контраадмирал Митко Петев, народни представители, заместник-кметове, общински съветници, представители на Генералното консулство на Руската федерация във Варна, почетни консули, много граждани, съобщи “Live.Varna.bg”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.