Спешни мерки, които да спасят Варна и Бургас от воден режим догодина, обсъдиха министърът на околната среда и водите Емил Димитров, лидерът на НФСБ Валери Симеонов и с ръководството на НФСБ в Добрич. Срещата се състоя след инспекцията на Равизоро на язовирите „Тича” и „Жребчево”. От доста време министърът бие аларма, че ако няма спешни мерки за състоянието на язовирите по морето, догодина водният режим там е неизбежен. А това ще съсипе не само туризма, но и ще обърка живота на стотици хиляди живеещи по Черноморието.

Обсъдени бяха сериозните рискове, свързани с водоснабдяването на най-големите градове по Черноморието, както и с критичните нива на яз. „Камчия” – основен водоизточник за Варна, Бургас и редица черноморски населени места. Необходимо е спешно изграждане на аварийни деривации на яз. „Цонeво” край Долни Чифлик за резервиране на водоснабдяването на Варна, както и на яз. „Порой” и яз. „Ахелой” - деривация „Китка” за обезпечаване на водоснабдяването на Бургас и региона през 2021/2022 г. Тези мерки Валери Симеонов ще представи на следващия Коалиционен съвет на ГЕРБ и „Обединени патриоти” .

Обиколката на екоминистъра продължава с инспектиране на яз. „Копринка”, който е неправомерно източван и с последвалите от това проблеми в яз. „Жребчево”, който в момента работи на 15 % от обема си.

По време на работната среща с министър Димитров бяха обсъдени проблемите с водоснабдяването на Добрич, както и с пречиствателната станция, финансирана по Оперативна програма „Околна среда”, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.