Експедиенти на DER Touristik – втората най-голяма туристическа компания в Европа, част от немската REWE Group, посетиха ваканционно селище „Албена“ за тридневен информационен тур. В рамките на визитата търговците се запознаха с цялостния продукт, предлаган от българския курорт – хотелско настаняване, бюфетни и à la carte ресторанти, SPA & Wellness центрове, аквапарк, спортна, културна и конгресна инфраструктура.

„Следващата ми почивка ще бъде в Албена! Мечтая за такъв красив плаж, невероятни хотели и възможности за отмора“, сподели в края на престоя си Керстин Дотзел от райзебюро Албатрос. „Философията за устойчиво развитие на компанията - инвестиции в зелена енергия и местната общност, са така важни днес, за да успеем да запазим всичко, което имаме и за бъдещите поколения. Ще разказвам на всеки в Германия за Албена, защото Вашите усилия и постижения трябва да достигнат до нашите клиенти“, допълва Анете Спиекер от райзебюро Гросенхайм.

Специалистите оцениха високо липсата на презастрояване, с което са се сблъскали в други курортни комплекси по крайбрежието, отсъствието на силен автомобилен трафик, сигурността, както и наличието на минерална вода, която вече е търсена от клиентите им в Германия под формата на лечебни и рехабилитационни пакети.

Преди да се върнат у дома, експедиентите попълниха специална анкета, в която споделиха всички свои впечатления и препоръки, а един от тях спечели ваканция през лятото на 2023 г., комплимент от ваканционно селище „Албена“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.