Очаква се до края на лятото цената за двата вида горива (бензин и дизел) да е около 1,80 - 1,85 лв./л, а до края на годината - не повече от 2 лв./л. Тази съобщи пред bTV Георги Тенев, юрист на Асоциация на търговците на горива. Той посочи, че цените на горивата у нас не са паднали значително, след като това се случи на световните пазари, защото имало презапасяване при по-високите цени. Тенев припомни, че за първото полугодие на 2019 г. цената е била 2,20-2,40 лв./л. На въпрос колко е пострадал пазарът на горива, заради пандемията от коронавирус, юристът обясни, че не целият пазар е бил засегнат. От своя страна “Днес+” уточнява, че малките бензиностанции по второкласните пътни артерии са отбелязали ръст, за сметка на големите по магистралите и международните пътища.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.