Десетки таксиметрови шофьори от Варна протестираха днес с искане за увеличаване на минималните тарифи за превоз на пътници, съобщи darik.bg. Те настояват дневната тарифа да се вдигне от 1.10 на 1.29 лева, а нощната да стане 1.49 лева. Освен това искат да бъдат обособени нови таксиметрови стоянки, чийто брой е намалял след въвеждането на „синята зона”.

Протестиращите се събраха в ранния следобед на паркинга на магазин „Метро”, откъдето шествието им премина по булевардите „Сливница” и „Цар Освободител”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.