Втори пик на COVID-19 се наблюдава в България и в други страни по света. Това обяви д-р Михаил Околийски, представител на СЗО за България. "В страни, в които се наблюдаваше по-добро справяне с вируса в началото, сега се наблюдава увеличено разпространение. Една от тези страни, за съжаление, е България. Всъщност тези последни две седмици наблюдаваме едно пиково увеличаване на новите случаи, но може би това е част от първата вълна, когато благодарение на мерките, предприети от хората и правителството, вирусът беше държан под по-добър контрол", коментира той.

По думите му след разхлабване на мерките хората си помислиха, че са преодолели тези предизвикателства и бързо се върнаха към старите си навици.

"Все още COVID-19 е много опасен, хората би трябвало да бъдат много бдителни за симптоми и да не ги подценяват", настоя той.

Д-р Околийски е категоричен, че мерките не трябва да бъдат подценявани и всеки един от нас трябва да прояви отговорност и да се пази.

"Физическата изолация трябва да продължи до откриването на ваксина срещу вируса, което няма да бъде факт до края на годината", посочи епидемиологът, цитиран от „Моreto.bg”.

Според него рисковите фактори по отношение на COVID-19 са много, сред тях са затлъстяването и тютюнопушенето.

Д-р Околийски допълни, че при симптоми на инфекция хората трябва да се свържат с личния си лекар, а не да търсят помощ на място и да рискуват увеличаване на броя на контактните лица.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.