Държавна опера Варна навлиза в новата 2021 година на 20 януари, 19.00, Основна сцена“, 19.00, със световната премиера на „Котешка джаз симфония“, уникален юбилеен проект на изключителния български джазмен, барабанист и композитор Христо Йоцов. Отложена от ноември м. г. заради Cоvid, „Котешка джаз симфония“, има сега привилегията да стъпи първа на сцената на новата година.

„Абсолютно съм отдаден и пристрастен и към джазовата и към симфоничната музика, така че за мен най-естественото нещо е да се опитам да ги свържа. „Котешка джаз симфония“ - хареса ми да нарека така творбата, за да бъде достатъчно ясно, че се свързва със симфоничен оркестър. Иначе се получи малка заигравка и с термина “Cat”, който на джазов жаргон означава точно майстор в занаята, професионалист, достоен за уважение, истински джазмен. Като кажат за някого „О, да, той е Cat!“, това е голямо признание. Оттам дойде идеята за свързване на двете неща“, разказва Христо Йоцов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.