Състезателите от варненския лекоатлетически клуб "Супер спорт" завоюваха 5 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медал от провеждащото се в столицата републиканско първенство по лека атлетика за момчета и момичета до 16 години.

Със златните медали се окичиха щафетата 4 х 200 метра Вероник Жекова, Христина Койнова, Виктория Чанкова и Даная Захариева, които поставиха нов национален рекорд като спряха хронометрите на 1:48:53 мин.

Със златни медали се окичиха още и момчетата на същата дисциплина в състав: Павел Грозев, Пламен Аршев, Димитър Панделиев и Димитър Павлув.

Христина Койнова бе първа на 800 метра, а в същата дисциплина при момчетата триумфира Димитър Панделиев. В спринтовата дисциплина 60 метра с препятствия най-бърз бе Пламен Аршев.

Сребърни медали изковаха Христина Койнова на 400 метра, Димитър Панделиев, също на 400 метра и Вероник Жекова на 60 метра с препятствия.

С бронзов медал се окичи Анджелина Колева на 800 метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.