Студентският съвет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще връчи приз за най-сплотен екип на един от 13-те отбора, които ще вземат участие в осмото издание на Националното състезание за креативни умения "Varna Spaghetti Engineering". 13-те ученически групи ще представят водещите професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия в страната. Тази година те ще се състезават в проектирането и строителството на кули от спагети.

Събитието ще се проведе на 1 април 2023 г., организатор и домакин по традиция е катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Екипът на състезанието е носител на Награда „Варна“ за 2019 г.

Официалното откриване на Националното състезание ще е в 9:00 ч. в зала 1 на Учебно-спортния комплекс на университета. От 9:30 до 11:30 ч. ще тече състезателното време за 13-те ученически тричленни отбора. Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия във Варна ще бъде представена от три отбора, с по два са София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново, а Шумен и Бургас - с по един. Ментори на отборите ще бъдат 13 студенти на Варненския свободен университет от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Архитектура“. Всяка от състезателните групи ще разполага с основа за конструкция с линия на застрояването, 400 г спагети, 5 силиконови пълнителя и пистолет за тях, линия, макетен нож. Според регламента, основата на кулите трябва да се впише в дадена строителна ситуация, а най-високата точка да обединява поне три спагети (решения тип „антена“ няма да се зачитат).

Проектите ще бъдат оценявани от петчленно жури в състав: доц. д-р инж. Иван Павлов – и.д. ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, инж. Снежана Милева председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Варна, инж. Стамат Стаматов от Камарата на строителите в България – Варна, арх. Николай Рачински – председател на Съюза на архитектите в България – Варна и арх. Георги Найденов от Камарата на архитектите в България – Регионална колегия – Варна. Журито ще оценява макетите от спагети по височина, стройност, икономичност, устойчивост на земетръс и креативност. Журито ще определи отборът победител и подгласници на второ и трето място, които ще получат парични и предметни награди.

Студентското жури ще отличи отбора, който е най-сплотен. В състава на журито са Цветан Митев - председател на Студентския съвет и студент по архитектура, Боян Кърлиев - студент от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", а третият глас ще бъде на "златния клас" на студентите - ментори на отборите. Най-сплотеният ученически отбор ще получи специалния плакет на Студентския съвет на ВСУ "Черноризец Храбър", грамота и награди.

Националното състезание за креативни умения „Varna Spaghetti Engineering“ е един от най-успешните формати за насърчаване на нестандартното мислене и въображение на младите хора. Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет събира на едно място ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия, студенти от ВСУ „Черноризец Храбър” и професионалисти от строителния бранш, за създаването на уникални конструкции от спагети, като провокира креативност, изобретателност, екипен дух и заедно с това развива интереса към професията на строителя.

По традиция партньорите, подкрепящи проекта, са „Савимекс“ ЕООД с продукти "Златен клас", Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Вестник "Строител" - официалното издание на Камарата на строителите в България, е медиен партньор на събитието.

Подробна информация и снимки от предходните издания на "Varna Spaghetti Engineering" ще намерите на: https://spaghetti.vfu.bg/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.