Началото на благотворителната дейност на студентите беше дадено от Любов Вълкова, директор на Университетската библиотека на ТУ-Варна, която откри своеобразната работилница за майсторене на коледни сувенири на 30.11.2022 г.

Студентите от студентските клубове: "ТУ on Air", "Кафе, наука и още нещо" и „Дизайн“ ще майсторят играчки, гирлянди, картички, сувенири и др. в читалнята на библиотеката в продължение на една седмица /30.11 - 02.12.2022 г/. След това те ще предложат готовите изделия за продажба на Коледен базар, който ще бъде открит на 14.12.2022 г. от 10.00 часа, в Арт Галерия TUV.

Каузата на младежите е да подпомогнат дейността на Фондация „Живот със синдром на Даун“, чрез набиране на средства от ръчно изработените украшения и декорации и да създадат повече празнично настроение на децата със специални потребности и техните родители в навечерието на Коледа.

Младите хора канят всички, които имат желание и искат да демонстрират своята сръчност и въображение да се включат в Коледната благотворителна работилница в библиотеката на университета.

Нека всички заедно да сътворим Коледната магия и вълшебство, да отворим сърцата си за добри дела и да засвидетелстваме любов!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.