Представители на Факултета по фармация и студенти от Асоциацията на студентите по фармация във Варна представиха Медицински университет - Варна по време на 14-то издание на най-големия фармацевтичен форум в страната „Български фармацевтични дни" под надслов „Единство за по-добро бъдеще". Събитието се състоя в периода 25-27 юни в к.к. Боровец.

Акцентът на участието беше представянето на новите магистърски програми „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" като част от възможностите за кандидатстване, обучение и кариерно развитие в сферата на фармацевтичната наука и практика в Медицински университет - Варна.

На специализираното изложение, което се проведе паралелно с научната програма на форума, членовете на факултета запознаха присъстващите представители на академичните среди, магистър-фармацевти, студенти по фармация, представители на фармацевтичния бизнес и здравни специалисти с новите хранителни добавки ЦитоДеОкс и ДеОксиСтим, собствена разработка на екип от Факултета по фармация на МУ-Варна и фармацевтична компания, които от вече близо месец могат да бъдат намерени в аптеките.

Студентите от МУ-Варна използваха форума и присъствието на свои колеги от всички фармацевтични факултети, за да обменят опит и знания. Членовете на асоциацията обсъдиха бъдещи съвместни проекти и споделиха резултатите от проведените кампании.

Членовете на академичния състав на факултета и студентите традиционно промотираха във фармацевтичните среди предстоящия Седми Варненски фармацевтичен бизнес форум, който тази година предстои да се проведе в периода 22-23 октомври в хибридна форма – онлайн и присъствено.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.