Върховният административен съд (ВАС) разреши окончателно продължаването на строителството на небостъргача „Златен век“ в столичния квартал „Лозенец“. Съдът остави в сила решението на Административен съд – София град от 6 ноември 2020 г., с което се отменя спирането от ДНСК на строителството на 34-етажната сграда, съобщава пресцентърът на ВАС.

Делото беше образувано пред ВАС по две касационни жалби, подадени от директора на дирекция „Правна“ при ДНСК и по протест от заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

Жители на квартал „Лозенец“ протестират срещу строителството на небостъргача „Златен век“ от лятото на 2017 г. Според тях той не отговаря на изискванията на Общия устройствен план на София за височина, характер на застрояването и отстояния. Освен това жителите на квартала смятат, че компанията зад проекта „Артекс“ няма валидно строително разрешение, разказва "Investor.bg".

Скандалът около „Златен век“ се разгоря покрай „Апартаментгейт“ през пролетта на 2019 г., когато се оказа, че законността на строителството на високата сграда, се крепи на приета в последния момент поправка в Закона за устройство на територията, станала известна като поправката „Артекс“.

След избухването на скандала тогавашните премиер Бойко Борисов и министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на София Йорданка Фандъкова и главният архитект Здравко Здравков се срещнаха с представителите на Инициативен комитет „Лозенец“ и поеха ангажимент за спирането на строителството на високата сграда.

От мотивите на ВАС става ясно, че по отношение на първия строеж „административна сграда“, спрян от директора на ДНСК, е установено по безспорен начин, че констатираните отклонения от проекта не са съществени. По-конкретно не е променена строителната конструкция на сградата и не е променен видът на конструктивните елементи или натоварванията в сградата. Относно липсата на обезопасителна мрежа на строежа и шпакловка в подземните три нива в оспорената заповед липсват мотиви.

Относно втория строеж, предмет на заповедта, така наречения „изкоп/насип с дълбочина около 15 метра“ е установено, че той е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта. Затова в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение на чл. 224, ал. 5 от ЗУТ.

Касационната инстанция приема, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби. Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно.

Строителството на небостъргача "Златен век" беше спряно преди две години, а спорът между "Артекс" и ДНСК премина през четири съдебни инстанции.

В края на миналата година кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов поиска от директора на ДНСК Иван Несторов да издаде заповед за събаряне на високата сграда. Според него строителството й е незаконно, защото презавереното строително разрешително е изтекло.

ДНСК реагира, като заяви, че няма да издаде подобна заповед, тъй като съдебното дело по казуса не е приключило.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.