Снимка: Facebook/S. Todorowa

Адска градушка помля селата около Провадия вчера привечер, съобщи Агенция „Фокус”. Жена сподели публично кадри, на които се виждат как от небето летят ледени късове с големина на орех. "Само 10 минути валя, ама ни уби! Това е резултатът!", казва жителка на Тутраканци. На снимките се вижда, че дворът е изцяло побелял, а всичко засадено е напълно унищожено.

Все още не се знае колко тежки са пораженията в района.

"За голямо съжаление, това е техният труд и нашия хляб!" коментират хората.

Други напомнят, че много от зеленчуците по варненските пазари идват от производители в тези райони.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.