Всички болници във Варна трябва да увеличат двойно капацитета си за COVID - отделенията . Цифрите показват скок в заболеваемостта. В момента сме пред алтернатива да нямаме повече места в болниците. Това каза областният управител на Варненска област - Стоян Пасев, който проведе среща с представителите на институциите.

Стана ясно, че 22-ма болни с коронавирус от Добрич, Бургас, Шумен, Търговище и Разград са настанени в КОВИД отделения във Варна, 114 са общо леглата в здравните заведения, незаетите са едва 25. В момента се обсъжда откриването на КОВИД отделения в болниците в Провадия и в Девня, където проблем е липсата на персонал.

Стоян Пасев подчерта, че започват масови проверки за спазването на противоепидемичните мерки във Варна. До 17 часа всеки ден в областната администрация ще постъпва информацията за проверките и наложените глоби, които от утре включват и носенето на маски на открито. Пасев посочи, че възникват и казуси, които се решават от областния кризисен щаб.

Като пример посочи акция на Инспекцията по труда в офис с повече от 25 служители. При проверката е установено, че мерките не се спазват, служителите не са носили маски. В този случай според правомощията на инспекторите, санкциониран може да бъде само работодателят. Той обясни, че институциите ще бъдат в непрекъснато взаимодействие, съобщи Радио Варна.

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.