Няма да затягаме повече мерките, те са достатъчно строги, но за да ограничим разпространението на заразата от коронавирус, трябва да сме отговорни да ги спазваме. това съобщи областният управител на Варненска област Стоян Пасев.

Той допълни по време на среща с медиите, че са осигурени 120 легла при необходим капацитет от 300. Осигурени са нови 20 легла за лечение на болни с коронавирус вече са  открити в болницата в Провадия и в частната болница "Еврохоспитал", допълни Пасев.

От думите му става ясно, че предстои да бъде изградено специализирано отделението за COVID - пациенти в болницата в Девня. 

Очаква се нови легла за лечение на болни от коронавирус да бъдат открити в Многопрофилната болница за активно лечение "Св.Анна", както и във Болничната база за активно лечение към Военномедицинската академия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.