Стотина малки населени места в страната продължават да са без ток, съобщават от електроразпределителните дружества. Малка част от тях може да останат без захранване и тази нощ, тъй като се намират в по-труднодостъпни райони, съобщава БНР.

През деня най-много места без електрозахранване имаше в Североизточна България. В момента без ток там остават около 40 населени места, като най-големи проблеми има в Шуменско, Варненско и в района на Горна Оряховица, каза Петя Попова от „Енерго-про“:

„Рязката промяна в метеорологичната обстановка с обилни валежи, придружени със силен вятър, обледеняване на електропроводи и паднали дървета, предизвика редица повреди по съоръженията и скъсани проводници в участъци по електроразпределителната мрежа.

Служителите на ЕРП-Север са оборудвани с техника за работа в зимни условия, но затворените или труднопроходими пътища в някои участъци затрудняват достъпа и забавят възстановяването на електроснабдяването. При липса на електрозахранване нека клиентите ни се свържат с нас“.

Около 50 малки населени места и махали остават без ток и в Югоизточна България, посочи Петър Костадинов от EVN.

„Тежка обстановка остава в област Хасково и в планинските части на област Кърджали. В част от населените места сме осигурили генератори. Надяваме се снегът да не се завърне такъв, какъвто беше вчера, за да можем да възстановим електрозахранването на всички в близките часове, но със сигурност ще има и някои по-малки населени места, които и тази вечер ще да без захранване, но това са основно по-малки махали в по-високите и труднодостъпни зони на областите“.

Отстранени са всички аварии, които са били в резултат на падналият сняг в западната част на страната, съобщиха от ЧЕЗ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.