Кранево от години е известно с многобройните си детски и спортни лагери, като най-голям дял при гостите заемат тези от рускоезичните страни. През този летен сезон ситуацията е изключително критична, тъй като туристи от Русия, Беларус и Украйна изцяло липсват, а малкото гости през това лято са от България и Румъния.

Инвестиции за милиони бяха направени през последните години, построиха се нови комплекси, които пък от своя страна притежават уникални спортни бази. Целта беше Кранево да стане притегателен център за спортисти от цял свят и тук спортните федерации да намират своето място за тренировки, отдих и туризъм.

Орлин Джелепов е управител на спортен комплекс, който е създаден преди десет години – притежава спортна база за всички видове водни спортове, впоследствие са инвестирали в създаването и на зали за художествена гимнастика, различни видове танци, баскетбол, волейбол и други. Към залите има изградена и хотелска база с 1500 места за настаняване. Комплексът е разположен на близо 60 декара площ. Към този момент базата е заета на 10%, предимно със спортисти от България и малка част от Румъния. За сравнение, миналата година по това време процентите са били 90, споделя управителят на комплекса Орлин Джелепов.

Служителите в момента в този комплекс са 65, като осигуряването на фонд работна заплата става само благодарение на добрата воля на собствениците, допълва Джелепов. Сезонът за него е не просто сезон на изпитания, но и въпрос на оцеляване.

Максим Цеков управлява друг огромен комплекс в Кранево, който разполага с басейни с олимпийски размери, една от малкото по рода си ледени пързалки в Европа и много други спортни съоръжения. През тази година пързалката не работи. Затворена е и немалка част от хотелската база.

„За съжаление, тази година сезонът е катастрофален. Разполагаме с 800 места, а в момента нашата заетост в комплекса е около 20% - доста ниско и то основно от българския пазар. От ЕС и трети страни тази година нямаме резервации“.

В момента в комплекса наети на работа са 120 души, при нормален сезон са били 250. И тук обезпечаването на финансовите средства за заплати и осигуровки става благодарение на резервите на собствениците и желанието им да запазят дългогодишните си служители. Според Цеков обаче ако ситуацията се задържи без промяна, тази спортна и хотелска база може да издържи между 6 и 9 месеца.

Венета Михайлова е управител от 30 години на туроператорска фирма, а от 2006 година - и на хотелски комплекс в Кранево, където се организират детски спортни занимания, лагери и зелени училища. Основните гости през годините са били от рускоезичните страни, споделя тя, но тази година те изцяло липсват и при създалата се ситуация комплексът работи с 1/3 от капацитета си.

„В момента имаме около 15 стаи пълни. Регулярно имаме групи, но тази година са основно български деца. Очаквахме, че в средата на юли ще започнат белоруските и руските групи, заявени - те имат купени билети, предплатени аванси, но все още очакват кога ще могат да излетят, защото, например в Русия, консулството е затворено до 31 юли сега. Не виждам как по-рано от средата на август биха могли да тръгнат“.

„При летния морски туризъм през август месец се планира следващата година. В момента това, което е още по-драстично смазващо, е че ние ще затворим този сезон без никаква перспектива за бъдещето, защото не виждам сега кой партньор от която и да е страна в момента може да даде някаква заявка за бъдеще“.

С една трета от капацитета си, но пък с половината от персонала работи тази детска база и тук като навсякъде осигуряването на трудовите възнаграждения не е лесна задача. Собственикът на хотела е освободил компанията от наем. Разчитат и на схемата 60/40, допълва БНР.

Представители на хотели и спортни бази от Кранево проведоха и работна среща с част от местния парламент на община Балчик. Идеята им е местната власт да им подаде ръка и да се направят известни отстъпки по отношение на данъците и курортните такси. За съжаление, оттам са им дали да разберат, че желанието им дори няма да бъде внесено за обсъждане на сесия на Общинския съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.