Стотици мароканци се опитаха да прескочат двойната ограда, която разделя Мелия от Мароко и около 80 успяха. Това е станало на няколко вълни през нощта, на различни места, охранявани от армията.

Вицепремиерът Кармен Калво заяви пред държавната телевизия, че тези нахлувания нямат общо с мигрантското нашествие в Сеута в началото на седмицата, когато за два дни на испанска територия влязоха около 10 000 мароканци, от които 6500 вече са върнати обратно.

Разликата според Калво е, че при Сеута мароканската гранична полиция бездействаше, а до Мелия е участвала в охраняването ѝ заедно с испанската армия. Въпреки това мигрантите, сред които е имало и жени и деца, са успели да пробият на няколко места охраната и са влезли на испанска територия, някои от тях плувайки през устието на две гранични реки, където по-късно са поставени решетки, съобщава БНР.

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка увери, че те ще бъдат върнати в страната си, ако не поискат убежище. За да го получат трябва да докажат , че се нуждаят от международна закрила.

Това е първият масиран набег към границата с Мелия на мароканци. Този маршрут досега се използваше предимно от мигранти на юг от Сахара.

Срещу охраняващите границата са хвърляни камъни и други предмети. Щетите по граничната ограда ще бъдат поправени, а броят на полицаите, охраняващи я ще бъде увеличен.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.