Всички 1637 машини, необходими за изборите, са вече тук. Това заяви премиерът Стефан Янев преди началото на правителственото заседание. Машините са пристигнали късно снощи. Така правителството изпълни ангажимента си за провеждането на изборите на 11 юли.

Днес е обявен ден на траур за трагично загиналия майор Валентин Терзиев. "Един съвременен български герой, чиято памет трябва да бъде помнена и почитана", каза още Янев, цитиран от БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.