Ние сме в уникалната ситуация да правим трети поред избори в една година, подчерта служебният премиер Стефан Янев. Това е в резултат от неумението на политическите партии да разчетат желанието на хората, каза министър-председателят пред Дарик радио.

Това е феномен и трябва да се търси решение, партиите трябва да търсят път към хората и да си зададат въпрос защо намалява избирателната активност, посочи той.

Ние сме в уникалната ситуация един служебен кабинет да предаде властта на друг служебен кабинет, но си остава основната задача - да се подготвят изборите, посочи Янев.

Той не коментира заявката на двама от служебните министри да участват на предстоящите избори. Според Янев в един отбор незаменими хора няма, всички трябва да работят като един отбор.

Отношението ни към тях и към всички останали партии ще бъде еднакво, да се създадат равни условия за всички, подчерта премиерът. Янев посочи, че Василев и Петков не са били единствените министри, които са се борили да разкрият неразумното харчене на обществени средства.

Служебният премиер Янев разказа каква е атмосферата в служебното правителство, според него основата на управлението е да делегираш отговорност и това е работещият подход в служебното правителство.

Темата за високите цени на тока и проблемите в енергетиката също бе дискутирана в студиото. Според служебния премиер енергетиката е сектор, който е бил неглижиран в последните 10 години. Енергийната система работи на прага на възможностите си, но в момента цените са едни от най-ниските в Европа.

Липсва устойчива стратегия за развитието на енергетиката, каза още той и посочи, че всички трябва да се обединят в решаването на проблемите в този сектор. Основното в тази тема е да се произвежда евтина енергия, подчерта Янев.

Усилията на служебното правителство в тази посока може да не се видят веднага, но това, което предстои, е съвместна работа на всички в тази област, съвместно с Комисията по енергийно и водно регулиране и с Енергийната борса, да се търсят пътища за преодоляване на проблемите.

Развитието на ядрена мощност изглежда като логичен процес на фона на Зелената сделка, посочи премиерът.

Планът за възстановяване бе подобрен и бе коментиран на ниво експерти в ЕК каза Янев, но има един проблем, който изглежда непреодолим. И той е да се постави точна дата за затваряне на Мариците, подчерта той.

Ние сме изправени пред дилемата дали можем да вземем такова решение или да се опитаме да намерим друго решение с ЕК.

Вариантите са налице, каза Янев и допълни, че датата 2036 година за затваряне на Мариците е приемлива, но темата ще бъде поставена и на политическо ниво, в Европейския съвет. Ще търсим варианти за решение и най-късно да края на септември или началото на октомври Планът за възстановяване ще бъде изпратен.

Въпросът за по-високата инфлация също бе тема на разговора. Инфлацията е породена от голямото търсене в европейски и световен мащаб, подчерта Янев и посочи, че освен енергетиката инфлацията е другия основен проблем.

Мерките за преодоляване на коронавирусната пандемия също бяха обсъдени с премиера в студиото на Дарик. Управлението на здравната криза винаги е обект на критики, каза Янев.

Ваксинирането е едно от решението за преодоляване на кризата, посочи премиерът, но изрично подчерта, че това остава незадължително.

Стефан Янев бе попитан какво е за него властта, а отговорът бе: "Властта е отговорност".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.